DIREKTORICA PERIĆ U SKUPŠTINI TZ-A

Direktorica Vir turizma Kristina Perić član je Skupštine Turističke zajednice Općine Vir

Na Izbornoj Skupštini Turističke zajednice Općine Vir u petak 7. prosinca konstituirana je Skupština sa 15 članova, a u Turističko vijeće, pored predsjednika TZ-a, izabrano je još osam članova. Izabrani su i članovi Nadzornog odbora od kojih će jedan doći iz redova Turističke zajednice Zadarske županije. Skupština TZ Općine Vir: Kristijan Kapović (načelnik Općine Vir; predsjednik), Kristina Perić (Vir turizam), Daniel Palčić (Vagabundo), Tihomir Mamić (Tommy), Attila Vegvari (Vir Sziget), Marija Perinić Žunić (Maraš), Veseljko Orlić (Ibiza), Mario Kapović (Tolero), Wolfgang Muller (Epsilon) te ostali članovi; Izeta Šepić, Ivica Gržeta, Miroslav Lacić, Ivica Jurčević, Meho Begić i Rudolf Por. Turističko vijeće: Kristijan Kapović (načelnik Općine Vir; predsjednik), Elizabeta Fumić, Ignacio Radović, Ivan Vučetić, Hrvoje Bašić, Živko Vučetić te predstavnici Konzuma, Capokommerce i Plaže Vir kao preostali članovi. Nadzorni odbor: Dubravka Bašić, Đurđica Kapović i delegirani član Turističkog vijeća Turističke zajednice Zadarske županije.