PROJEKTE

KAPITALNI PROJEKTI
• Uređenje upravno poslovnog centra otoka Vira
• Izgradnja HOTELA s 5* kapaciteta od 100 smještajnih jedinica
• Izgradnja najvećeg INTEGRALNOG HOTELA u RH
• Izgradnja polivalentnoga Doma kulture s kongresnom dvoranom

KAPITALNI PROJEKTI
• Uređenje 5 km obalnog pojasa
• Izgradnja 3 nautička centra: Prezida (200 vezova), Porat centar (200 vezova) i Luka (200 vezova)
• Izgradnja komunalnih vezova u moru (1000 vezova) u cijeloj dužini Virske obale

KAPITALNI PROJEKTI
Sportsko-rekreativni centar
• Stadion s atletskom stazom i sportskim borilištima
• Tenis centar
• Golf trening centar
• Sportska dvorana (rukomet, košarka, odbojka)
• Dvorana za male sportove
• Boćarska dvorana
• Zatvoreni bazen

KAPITALNI PROJEKTI
Turistička zona "Srpljica"
• Izgradnja Aqua parka s bogatim sportsko rekreacijskim sadržajem
• Izgradnja Camping resorta površine 45 hektara sa kapacitetom od 3 000 gostiju