Pravo na pristup informacijama

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

(izvješća se mogu preuzeti u PDF formatu)