KIOSK ECONOMY 3300

Temeljem Odluke o prodaji Kioska za prodaju novinskih i duhanskih proizvoda Vir turizam d.o.o. objavljuje

Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju kioska Economy 3300

1. Objavljuje se Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju kioska Economy 3300.
Tehničke specifikacije kioska:
     - Dimenzija:5200*2300*2950 mm
     - Konstrukcija : čelik u antracit boji
     - Ispune zida: izvana metalne kasete 1,5 mm, cinčane i bojana u antracit
     - Otvori i ostakljenja: sa prednje klizni šalter bijele boje, staklo
     - El.instalacija: podžbukana( ulaz struje iz poda), nadžbukna rasvjeta 2* s prekidačem, kom.2 , mono utičnica 230 VAC kom 16, IT utičnica kom. 1, zaštitna struja razvodna ploča(RP) sa automatskim osiguračima

Oprema:
     - Cinčana ulazna vrata dodatno sa bravom protiv provale (zaključavanje u tri točke) u boji antracit
     - Rolo sa motorom koji zatvara prednju stranu kioska
     - Unutarnji pult i police iveral , nadpult iznad šaltera , izložbeni pult za dnevni tisak i tjednike i košarice, garderobni ormar
     - Klima uređaj , inverter 2,5 kW(vanjska jedinica unutar objekta)
     - Pregrada za prostor za smještaj hladnjaka za prodaju pića( kom.2), prostor za prodaju sladoleda( kom.1), kiosk opremljen sa ormarićima za noćnu dostavu ,  metalna nadstrešnica dim.+10 od veličine kioska ( sa rasvjetom na tri strane) nogice za niveliranje( kom.6)

Montaža:
Na pripremljenu betonsku podlogu sukladno detaljima proizvođača, sidrenje zbog udara vjetra

Godina proizvodnje:
2019. god, kiosk je potpuno nov, nekorišten

2. Početni iznos za ponudu je 127.970,00 kn+PDV
Kupci kioska snose i troškove procjene vrijednosti ukoliko za istim ima potrebe.

3. Rok za podnošenjem ponuda je 8 dana od objave ponude.

4. Ponude za kupnju kioska trebaju sadržavati:
     - točan naziv i adresu ponuditelja, OIB
     - iznos ponude u kunama ( ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati)
     - dokaz o uplati jamčevine-Vir turizam d.o.o. HR8924020061100542287 , poziv na broj HR-OIB pravne ili fizičke osobe
     - naziv banke i broj računa radi povrata jamčevine

Iznos jamčevine koju treba položiti ponuditelj iznosi 1.000,00 kn. Nakon odabira   najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima vratit će se na navedeni račun 30 dana odotvaranja ponuda bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate ili isplate. Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja , najpovoljniji ponuditeljem se smatra slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.

Mjesto otvaranja ponuda: petak, 11. rujna 2020. godine u 12:00 sati u službenim prostorijama Vir turizma.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti Kupoprodajni ugovor 5(pet) dana , od dana donošenja Odluke direktorice Vir turizma .

Ponude se dostavljaju sa svim traženim dokumentima u zatvorenim omotnicama na adresu:
Vir turizam d.o.o., Put mula 7, 23234 Vir sa naznakom

„ponuda za kupnju kioska-Ne otvaraj“

Odluka o odabiru (pdf)