VIR TURIZAM TURISTIČKA AGENCIJA

Svojim geografskim položajem, prirodnim značajkama i dosadašnjim razvojem, gledajući s gospodarskog aspekta, Vir se usmjerava prema razvoju turizma. Strateški izbor Općine Vir jest ulaganje u razvoj turizma kao temeljne gospodarske aktivnosti te kao okosnice na koju se nastavlja sveukupni gospodarski razvitak čitavog područja otoka Vira.

Programom podizanja konkurentnosti predviđa se rad poduzeća "Vir turizam" d.o.o., koje je u vlasništvu Općine, čime ono postaje glavni pokretač turističkog razvoja na Viru. Predviđa se da ono bude nositelj određenih programa konkurentnosti. S obzirom na projekte koji se definiraju ovom Strategijom "Vir turizam" će preuzeti projekt menadžment za realizaciju definiranih turističko-razvojnih projekata. Koristi od projekta reorganizacije poduzeća "Vir turizma" se ogledaju u organizaciji cjelokupnih turističkih aktivnosti, okrupnjavanja ponude privatnog smještaja, nuđenja agencijskih usluga svim privatnim iznajmljivačima kroz promociju i agencijsku prodaju turističkih kapaciteta, sigurne provedbe "Strategije razvoja turizma" i "Operativnog plana", profesionalnog projekt menadžmenta, stvaranja standarda u turizmu i otvaranju većeg broja novih radnih mjesta.

"Vir turizam" bi trebao voditi i ključne investicijske projekte koji su od posebnog značaja za razvoj Vira. Radi se o vrlo atraktivnim projektima kao što su izgradnja marine Porat, izgradnja i uređenje centralnog trga s promenadom, uređenje tematskih plaža, planiranje turističke zone Srpljica, izgradnja hotela u centru Vira te luksuznog rezidencijalnog objekta unutar virskog svjetionika.

Vizijom koja je postavljena u ovoj strategiji Vir se pozicionira kao destinacija srednjeg i srednje-višeg ranga namijenjena uljudnom životu internacionalnog karaktera i obiteljskom odmoru u svim svojim segmentima ponude: Vir kao "Family Island".

Opći uvjeti pružanja usluga u smještaju