O turističkoj agenciji

safe stay

Turistička agencija Vir turizam

Jedan od ključnih segmenata poslovanja destinacijske kompanije Vir turizam njezina je Turistička agencija. Pokrenuta je radi komunikacije s virskim iznajmljivačima soba, kreveta, ležaja, apartmana, apartmanskih zgrada i vila te cjelokupne organizacije virske apartmanske ponude na temelju kvalitetnih programa i turističkih projekata. Uključeni u rad i promidžbene kampanje Turističke agencije i kompanije Vir turizam, svi virski iznajmljivači sudjeluju u stvaranju virskog turističkog proizvoda koji je, među ostalima, zahvaljujući djelovanju Turističke agencije znatno podignuo otočni turistički standard i promijenio imidž Vira kao turističke destinacije. Turistička agencija već je u prve dvije godine rada provela katalogizaciju i standardiziranje reguliranog privatnog smještaja te njegovu daljnju ponudu domaćim i inozemnim turoperatorima uz produžavanje turističke sezone na period predsezone i posezone.

Turistička agencija osigurala je također i bolji booking, i to u suradnji s Turističkom zajednicom Općine Vir, odnosno punom podrškom matične kompanije i Općine Vir koji stimuliraju kvalitetu, podizanje konkurentnosti, ulaganje u programe uređenja okućnica i fasada, apartmana, klimatizaciju, izgradnju bazena ili svega onoga što podiže kvalitetu smještaja i produžetak sezone. Pored toga Turistička agencija vodi poslove vezane uz organizaciju smještaja u rezidencijalnoj Villi lanterni, odnosno cjelokupnom komercijalnom aspektu rada prvog virskog luksuznog objekta s pet zvjezdica. Turistička agencija i Vir turizam bili su izdavači prvog virskog kataloga privatnog smještaja.


Ispis